კიბერუსაფრთხოება და კიბერ ინციდენტებზე რეაგირების პლატფორმა 5G ფიჭური ქსელებისთვის

მაქსიმ იავიჩი - სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის დამაარსებელი, 5G ტექნოლოგიის უსაფრთხოების პროექტის შესახებ

კიბერუსაფრთხოება და კიბერ ინციდენტებზე რეაგირების პლატფორმა 5G ფიჭური ქსელებისთვის

სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის დამაარსებელი მაქსიმ იავიჩი: - კიბერუსაფრთხოება და კიბერ ინციდენტებზე რეაგირების პლატფორმა 5G ფიჭური ქსელებისთვის.

მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ევროკავშირის პროგრამის ‘Horizon 2020’ მარი სკლოდოვსკაია-კიურის (MSCA) კონკურსის „ევროპელ მკვლევართა ღამის“ გამარჯვებული პროექტის „მეცნიერება კაპიტანია“ განხორციელება დაიწყო.

„მეცნიერება კაპიტანია“ მეცნიერების, როგორც საზოგადოების ყველა ფენის ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილის, წარმოჩენასა და საქართველოს ფართო საზოგადოებაში მეცნიერების პოპულარიზაციას ემსახურება

პროექტის განხორციელებაში ჩართულები არიან შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ასევე სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები, უნივერსიტეტები, მწერალთა სახლი და მეცნიერების, განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროში მოღვაწე პირები.

 თქვენ ასევე შეგიძლიათ იხილოთ : სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის საერთაშორისო პროექტები
წყარო : კავკასიის უნივერსიტეტი