დარქნეტში CloudFlare-დან IP-ადრეს ბაზა გაიჟონა , რომელიც დაახლოებით 3 მილიონ ნამდვილ IP-ადრესს შეიცავდა.

დარქნეტში კიბერდამნაშაავეებმა მონაცემთა ბაზა გამოაქვენეს სერვის CloudFare-დან, უზრეუნველყოფის მომსახურებები CDN, დაცვა DDoS-შეტევებისგან, უსაფრთხო წვდომა სერვერის რესურსებთან DNS. სერვისის მომხარებლები ძირითადად იყვნენ უკრაინული კომპანიები, მათ შორის სახელმწიფო ორგანიზაციები. ინფორმაციის გაჟონვის შესახებ იტყობინება უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური.

დარქნეტში CloudFlare-დან IP-ადრეს ბაზა გაიჟონა , რომელიც დაახლოებით 3 მილიონ ნამდვილ IP-ადრესს შეიცავდა.

დარქნეტში კიბერდამნაშაავეებმა მონაცემთა ბაზა გამოაქვენეს სერვის CloudFare-დან, უზრეუნველყოფის მომსახურებები CDN, დაცვა DDoS-შეტევებისგან, უსაფრთხო წვდომა სერვერის რესურსებთან DNS. სერვისის მომხარებლები ძირითადად იყვნენ უკრაინული კომპანიები, მათ შორის სახელმწიფო ორგანიზაციები. ინფორმაციის გაჟონვის შესახებ იტყობინება უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური.

ნაციონალური კოორდინალური ცენტრის კიბერუსაფრთხოების (ნკცკ) სპეციალისტებმა გამოავლინეს 3 მილიონი ნამდვილი ადრესი, რომლებიც გამოყენებული იქნა სერვერ CloudFlare-ზე. სია ასევე შეიცავს 45 ვებ-გვერდს,  gov.ua დომეინით, რომლის მომხმარებლებიც უკრაინის მთავრობისა და კრიტიკური ინფრასტრუქტურის წარმომადგენლები იყვნენ.

როგორც ნკცკ-ის სპეციალისტები იტყობინებიან ინფორმაციის ნაწილი დაძველებულია და არარის საფრთხის შემცვლელები, თუმცა ბაზა ასევე შეიცავს აქტიურ ინფორმასიასაც.

რეკომენდირებულია, რომ რესურსების მფლობელებმა შეცვალონ თავიანთი IP-ადრესები და გააძლიერონ კიბერშეტევების მონიტორინგი მითითებულ რესურსებზე.