ჰაკერს Paige Thompson ამერიკის ფედერალური სამსახურები ეძებენ

ჰაკერი რომელმაც 30 კომპანიაზე მეტი გატეხა და მილიონობით ინფორმაციები მოიპარა

ჰაკერს Paige Thompson ამერიკის ფედერალური სამსახურები ეძებენ

იძებნება ჰაკერი, რომელმაც 30 კომპანიაზე მეტი გატეხა და მილიონობით სხვადასხვა ინფორმაციები მოიპარა

FBI ფედერალური ბიუროს ცნობით, იძებნება ჰაკერი Paige Thompson, რომელმაც 30 კომპანიაზე მეტი გატეხა, აქედან ერთ-ერთი კომპანია მიზანში "Capital One" იყო, საიდანაც 106 მილიონ მომხმარებელზე მეტი ინფორმაცია მოიპარა.

ჰაკერს Paige Thompson ბრალი ედება სხვადასხვა კიბერ შეტევებშიც, სადაც Cryptojacking საშუალებით გატყდა სამთავრობო საიტები, სერვერები და კომპიუტერები, ჰაკერს ამერიკის ფედერალური სამსახური FBI ეძებს