კიბერ უსაფრთხოების ფორუმი / CYBER FORUM

ფორუმის ატარებს შემეცნებით და სასწავლო ხასიათს, როგორც ინფორმაციული ტექნოლოგიების ისე კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით, რაიმე კითხვის შემთხვევაში მიმართეთ ადმინისტრაციას • support@cybsecgroup.com

კიბერ უსაფრთხოების ფორუმი / CYBER FORUM

• შეიქმნა ქართული ფორუმი, რომელიც ატარებს შემეცნებით და სასწავლო ხასიათს ინფორმაციული ტექნოლოგიების უსაფრთხოების მხრივ, ფორუმმა საკმაოდ დიდი და დადებითი გამოხმაურება გამოიწვია ინტერნეტ სივცეში.

ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ფორუმზე აქტივობა, იზრდება მომხმარებელთა რიცხვი და ამავდროულად სტატიების რაოდენობაც, ფორუმის მიზანია საზოგადოების ინფორმირება კიბერ სივრცეში მიმდინარე მოვლენებზე, საზოგადოების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა და ცოდნის ამაღლება ინტერნეტ სივრცეში უსაფრთხო გადაადგილებაზე.

მიმდინარეობს ყოველდღიური მონიტორინგი ფორუმის მომხმარებელთა უსაფრთხოების და ინფორმაციული გაცვლა-გაზიარებისთვის.