რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო დეპატამენტმა შექმნა სპეციალური განყოფილება მაღალტექნოლოგიური დანაშაულების გამოსაძიებლად

2013 წლიდან, IT დანაშაულების დონე 20 ჯერ გაიზარდა, ხოლო ბოლო სამი წლის განმავლობაში, ზრდამ შეადგინა დაახლოებით 65%.

რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო დეპატამენტმა შექმნა სპეციალური განყოფილება მაღალტექნოლოგიური დანაშაულების გამოსაძიებლად

2013 წლიდან, IT დანაშაულების დონე 20 ჯერ გაიზარდა, ხოლო ბოლო სამი წლის განმავლობაში, ზრდამ შეადგინა დაახლოებით 65%.

რუსეთში აღინიშნა IT- ს სფეროში დანაშაულების რაოდენობის ზრდა, ამასთან დაკავშირებით, საგამოძიებო კომიტეტის (CK) ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ბასტრიკინმა ბრძანება გასცა სპეციალური განყოფილების შექმნასთან დაკავშიერებით, რომელიც გამოიძიებს მაღალტექნოლოგიურ სფეროში დანაშაულებს.

მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს სპეციალური განყოფილება იქნება პლატფორმა, რომელიც გააერთიანებს სხვადასხვა დეპარტამენტის, სამეცნიერო ინსტიტუტებისა და სპეციალისტების ძალისხმევას IT დანაშაულის გამოძიების საქმეში.