ინტერნეტში 18 კომპანიის მონაცემთა ბაზა გაიჟონა, რომელიც დაახლოებით 386 მილიონ ჩანაწერს შეიცავს

კიბერდამნაშავე ან კიბერდამნაშავეთა დაჯგუფმ ShinyHunters-ს, ინტერნეტ ფორუმებს ავსებს უფასო მონაცემთა ბაზებით. ამა წლის 21 ივლისიდან დაჯგუფებამ დაიწყო მონაცემთა ბაზების გამოქვეყნება ერთ-ერთ დარქნეტის სავაჭრო პლატფორმაზე. ის შეიცავდა დაახლოებით 386 მილიონ ჩანაწერს, რომელიც 18 კომპანიიდან იქნა მოპარული.

ინტერნეტში 18 კომპანიის მონაცემთა ბაზა გაიჟონა, რომელიც დაახლოებით 386 მილიონ ჩანაწერს შეიცავს

კიბერდამნაშავე ან კიბერდამნაშავეთა დაჯგუფმ ShinyHunters-ს, ინტერნეტ ფორუმებს ავსებს უფასო მონაცემთა ბაზებით. ამა წლის 21 ივლისიდან დაჯგუფებამ დაიწყო მონაცემთა ბაზების გამოქვეყნება ერთ-ერთ დარქნეტის სავაჭრო პლატფორმაზე. ის შეიცავდა დაახლოებით 386 მილიონ ჩანაწერს, რომელიც 18 კომპანიიდან იქნა მოპარული.

როგორც წესი, მოპარული მონაცემთა ბაზები იყიდება დაახლოებით 500$ - 100000$-ად. როდესაც, მყიდველი სარგებელს ვეღარ იღებს ამ ბაზებიდან, ისინი მას ჰაკერულ საიტებზე და ფორუმებზე უფასოდ დებენ, რათა თავიანთი რეპუტაცია აიმაღლონ ჰაკერთა საზოგადოებაში.

9 კომპანია (Appen.com, Chatbooks.com, Dave.com , Drizly.com, GGumim.co.kr, Hurb.com, Mathway.com , Promo.com, Swvl.com, TrueFire.com и Wattpad) 19-იდან ადრე უკვე გაუქურდიათ, ხოლო დანარჩენი 9 (Appen.com, Chatbooks.com, Dave.com , Drizly.com, GGumim.co.kr, Hurb.com, Mathway.com , Promo.com, Swvl.com, TrueFire.com и Wattpad) პირველად გახდნენ ჰაკერების მსხვერპლები.

რეკომენდირებულია, ზემოთხსენებულ საიტთა მომხარებლებმა სასწრაფოდ შეცვალონ თავიანთი პაროლები ინფორმაციის დასაცავად. თუ ეს პაროლი კი სხვა საიტზეც აქვთ გამოყენებული მაშინ იქაც დაუყოვნებლივ უნდა შეცვალონ.